Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz?

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir.Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ortam

Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

İletişim formları

Çerezler

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır.

Eğer giriş sayfasımızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçereniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

Diğer sitelerden gömülen içerik.

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) Içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Analiz

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Verilerinizi ne kadar süre tutarız*

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler?

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Verinizi nereye gönderiyoruz?

Ziyaretçi yorumları otomatik istenmeyen yorum algılama servisi aracılığıyla kontrol edilebilir.

Aşağıdaki kişisel verilerin korunması politikası ile toplanan kişisel verilerin türü, hangi amaçlar ve nasıl kullandığımız, kim olduğumuz ve haklarınız hakkında bilgi veriyoruz. Bu mektubun amacı, Sanatta atıfta bulunulan bilgileri sağlamaktır. 25 Mayıs 2018 itibaren geçerli olacak 2016/679 Avrupa Parlamentosu (AB) Yönetmeliğin 1 ve 2 Bölüm 13 ve kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı ve 2016 27 Nisan Konseyi ve yürürlükten kaldıran Direktif gereğince/EC (Genel Veri Koruma Yönetmeliği), bundan sonra GDPR olarak anılacaktır.

Aşağıda verilen bilgiler son derece önemlidir, bu nedenle lütfen içeriği çok dikkatli okuyun.

 

Kişisel verilerinizin Yöneticisi kimdir?

Yönetici, yani kişisel verilerin nasıl kullanılacağına karar veren varlık FAKRO sp’dir. z o.o., Krs numarası 0000110248, NIP (vergi kimliği) 7341001487, REGON 490008737, 306.318.500.00 PLN nominal sermayeye sahip altında Bölge Mahkemesi Krakow-Srodmiescie – XII iş kayıt Departmanı tarafından işletilen Ticaret Siciline bir giriş temelinde faaliyet (bundan sonra ” ABD ” olarak anılacaktır”)

Üzerinden bize ulaşabilirsiniz:

 • aşağıdaki adrese gönderilen bir mektup: FAKRO sp. z o. o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz,
 • aşağıdaki adrese gönderilen bir e-posta: fakro@fakro.pl .

 

Veri Koruma Görevlisi

Kişisel verilerle ilgili her konuda herhangi bir soru veya isteği yanıtlayabileceğiniz bir veri koruma görevlisi atadık. Onu yapabilirsiniz:

 • aşağıdaki adrese gönderilen bir mektupla: veri koruma görevlisi, ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz
 • aşağıdaki adrese gönderilen bir e-posta yoluyla: iod@fakro.pl

Verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili ayrıntılar, haklarınız ve kullanma koşullarınız şu adreste bulunabilir www.fakro.pl

 

Kişisel verilerinizi hangi amaçla ve hangi temelde kullanıyoruz?

Sözleşmenin sonuçlandırılması sırasında ve süresi boyunca elde edilen kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

 1. rızanıza göre hedeflere ulaşmak – (yasal dayanak: Art. 6 Bölüm 1 a) GDPR örneğin:

  • bülten hizmetlerini kullanma,

  • ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek ve yapılan promosyonlar hakkında bilgi vermek,

  • düzenlediğimiz etkinlikler veya eylemler, örneğin geleneksel posta, e-postalar, bülten, telefon teması, kısa mesajlar,

 2. bizimle aranızda bir sözleşme yapılması ve yürütülmesi (yasal dayanak: Art. 6 Bölüm. 1 b) GDPR örneğin:

  • çevrimiçi mağazadaki işlemler de dahil olmak üzere satın alma – satışın bir parçası olarak,

  • şikayetlerin ,

  • garanti verilmesi,

  • fiyatlandırma ürünleri,

  • doğru hizmet kalitesinin sağlanması,

  • bize gönderilen taleplerin ele alınması (örneğin bir iletişim formu aracılığıyla),

  • uygulama ile ilgili olarak bize yönelt andilen istek ve soru handlinglarınızı ele,

 3. yönetici üzerindeki yasal yükümlülüğe uymak için gereken yükümlülüğün yerine getirilmesi – (yasal dayanak: Art. 6 Bölüm 1 c) GDPR örneğin:

  • mahkeme veya polisin talebi üzerine veri aktarımı,

 4. sözde meşru çıkarlarımızın uygulanması bets are accepted <url> 1 f) GDPR örneğin:

  • ödeme hizmetleri sağlama,

  • Sözleşmenin yürütülmesi ile ilgili olarak bize yöneltilen istek ve soruların ele alınması,

  • borç tahsilatı: mahkeme, tahkim ve arabuluculuk işlemlerini yürütmek,

  • verilerin arşiv amaçlı depolanması (yürürlükteki kanunlarda öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek),

  • kötüye kullanımların tespit edilmesi ve önlenmesi,

  • ödeme güvenilirliğini doğrulama.

 

Kişisel verilerin sağlanması gerekli midir?

Kişisel verilerin sizin tarafınızdan sağlanması tamamen gönüllüdür. Her bir işlemle bağlantılı olarak sözleşmeyi girmek ve yürütmek için gerekli verileri bize sağlamanızı istiyoruz. Ne yazık ki, bize gerekli kişisel verileri sağlamazsanız, sözleşmeyi sizinle sonuçlandıramaz ve sonuç olarak işbirliğini başlatamayız. Örneğin, vergi düzenlemeleri diğer gerekli verileri sağlamamızı gerektiriyorsa, işbirliğini kurmak veya sürdürmek için bunu yapmalıyız. Doğrudan pazarlama amaçları için kişisel verilerin sağlanması gönüllü olarak yapılır-özellikle, Sözleşmenin sonucunu ve yürütülmesini şart koşmaz.

 

Verilerinizi kime aktarabiliriz?

Şirket kişisel verilerinizi paylaşabilir:

 1. yükümlülüklerimizi yerine getirmek için verilere erişmesi gereken çalışanlarımız ve ortaklarımız;

 2. faaliyet ourlerimizin yürütül ,mesine katılan , bizim adım dataıza veri işleyen kuruluşlar:

  1. hizmetlerimizin satışına veya pazarlama kampanyalarının düzenlenmesine yardımcı olan acentelerimiz, reklam ajanslarımız ve diğer kuruluşlarımız,

  2. bit sistemlerimizin operatörleri veya bize bit araçları sağlama,

  3. bizimle aranızdaki Sözleşmenin yürütülmesinde, örneğin yazışmalarda veya müşteri hizmetleri sürecinde bize destek olan taşeronlar,

  4. bize danışmanlık, danışmanlık, denetim, yasal, vergi ve muhasebe hizmetleri sunan kuruluşlar.

 3. verileri kendi adına işleyen diğer veri yöneticileri:

  1. bizim ajanlar, reklam ajansları ve kuruluşlar pazarlama kampanyaları veya müşteri hizmetleri organizasyonunda işbirliği – onların nedeniyle ücret yerleşmek için,

  2. posta veya Kur courierye hizmeti veren kuruluşlar,

  3. alacak satın alan varlıklar-belirtilen süre içinde tarafımızdan verilen faturaları ödememeniz durumunda,

  4. ödeme servis sağlayıcıları (bankalar, ödeme kurumları) – doğrudan borç servisinin doğru çalışmasını sağlamak için veya size geri ödeme yapmak için,

  5. muhasebe, vergi ve yasal konuları ele alırken bizimle işbirliği yapan kuruluşlar-veri yöneticileri oldukları ölçüde.

 4. devlet makamları, örneğin mahkemeler, savcılık, vergi makamları.

 

Verileriniz Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışına çıkacak mı?

Şu anda verilerinizi AEA dışına aktarmayı planlamıyoruz.

 

Verilerinizi ne kadar süre saklayabiliriz?

Verilerinizi sizin rızanız temelinde kullanırsak, siz rızanızı iptal edene ve bu yolla elde edilen hedeflerden istifa edene kadar bu kişisel verileri kullanırız.

İşlem süresince, Sözleşmenin uygulanması ve Sözleşmenin uygulanması işlem sonucunda sonuçlandı ile bağlantılı olarak tazminat talep etmek mümkündür zaman ile ilgili işlemler, bu işlemlerin geçerlilik tarihine kadar veya 3.5 yıl en fazla.

Yasanın uygulanması ile bağlantılı olarak, kişisel verileriniz yasada belirtilen süreler için, örneğin vergi düzenlemeleri için saklanacaktır.

Kişisel verilerinizi, yükümlülüğün yerine getirilmemesi, örneğin devlet yetkililerinden mali bir ceza alınması gibi yasal sonuçlara maruz kalabildiğimiz sürece saklayacağız.

 

Otomatik karar verme nedir?

Verilerinizi, sizin onayınıza dayanarak profil oluşturma amacıyla kullanabiliriz . Ancak, karar verme otomatik olarak yapılmayacak ve sizin üzerinde herhangi bir yasal etkiye sahip olmayacak veya durumunuz üzerinde benzer bir etkiye sahip olmayacaktır.

Kişisel veri profili oluşturma, kişisel tercihlerinizi ve ilgi alanlarınızı analiz etmek veya tahmin etmek için, sizinle ilgili belirli bilgileri değerlendirmek için verilerinizin (ayrıca otomatik bir biçimde) işlenmesinden oluşur.

 

Haklarınız nelerdir?

 1. Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • kişisel verilerinizle ilgili bilgi edinme ve kişisel verilerinizin bir kopyasını alma hakkı da dahil olmak üzere kişisel verilerinize erişim hakkı,

  • kişisel verilerinizi yanlışsa düzeltme hakkı ve eksik verileri tamamlama hakkı,

  • kişisel verilerinizi kaldırma hakkı,

  • kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlama hakkı,

  • kişisel verilerinizi aktarma hakkı,

  • kişisel veri koruma otoritesi, yani Veri Koruma Ofisi Başkanı (Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) kişisel verilerin yasadışı işlenmesi durumunda,

  • herhangi bir zamanda herhangi bir rızayı sebep vermeden ve iptal edilmeden önce Rıza temelinde yapılan işlemi etkilemeden iptal etme hakkı,

  • itiraz hakkı:

   1. kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla, profil oluşturma (yani promosyonlarımız, tekliflerimiz, ürünlerimiz, hizmetler, eylemler ve etkinlikler de dahil olmak üzere, özel teklifler de dahil olmak üzere size bilgi sağlama konusundaki itiraz) dahil olmak üzere işlememiz ve bu tür bir itirazın gönderilmesinden sonra verilerinizi pazarlama amacıyla işlememize izin verilmeyecektir;

   2. kişisel verilerinizi, gerçekleştirdiğimiz sözde meşru çıkarlardan kaynaklanan amaçlar için – özel durumunuzla ilgili nedenlerle – işlememiz.

 2. 1. maddede belirtilen haklarınızı istediğiniz zaman uygun bir talepte bulunarak kullanabilirsiniz.

 3. Verilen iletişim bilgileri doğrultusunda Veri Koruma Görevlimize 1. maddede açıklanan talepleri yapabilirsiniz.

 4. 1. maddede belirtilen taleplerle ilgili olarak, gecikmeden ve her halükarda talebinizi aldıktan sonraki bir ay içinde sizi bilgilendirmek zorundayız. Gerekirse, yukarıda belirtilen son tarih, isteğin karmaşıklığı veya istek sayısı nedeniyle iki ay daha uzatılabilir. Ancak, isteğinizi aldıktan sonraki bir ay içinde, son tarihin uzatılması ve bunun nedenleri hakkında sizi bilgilendirmeliyiz.

 5. 1. maddede belirtilen taleplerinizle bağlantılı olarak harekete geçmezsek, talebi aldıktan sonra en geç bir ay içinde, harekete geçmeme nedenleri ve veri koruma Dairesi Başkanı’na şikayette bulunma ve mahkeme işlemlerinde yasal koruma önlemleri kullanma olasılığı hakkında sizi derhal bilgilendireceğiz.

 6. Taleple bağlantılı olarak kimliğiniz hakkında makul şüphelerimiz varsa, sizden onaylamak için gerekli ek bilgileri isteyebiliriz.

 7. Yukarıda 4 – 6. maddede belirtilen bilgileri yazılı olarak ve seçtiğimiz şekilde size sağlayacağız:

  • verdiğiniz posta adresine kayıtlı mektup veya

  • verdiğiniz e-posta adresine elektronik yollarla:

   1. talebinizi bize elektronik olarak gönderiyorsunuz ve başka herhangi bir biçimde bilgi talep etmiyorsunuz – o zaman verdiğiniz e-posta adresine bilgi göndereceğiz;

   2. sözlü olarak bilgi vermeyi talep ediyorsunuz ve kimliğinizi başka yollarla onaylıyoruz – o zaman size sözlü olarak bilgi vereceğiz.

 8. Yukarıda 1. maddede belirtilen istekleriniz ile bağlantılı olarak tarafımızdan yapılan her türlü iletişim ve eylem ücretsizdir. Ancak, talepleriniz açıkça haksız veya aşırı ise, örneğin devam eden doğa nedeniyle, biz mümkün olacak:

  • bilgi sağlama, iletişim kurma veya talep edilen eylemi gerçekleştirme idari masrafları da dahil olmak üzere bir ücret talep etme veya

  • istekle bağlantılı olarak harekete geçmeyi reddedin.

 9. Kişisel verilerinizi ifşa ettiğimiz her alıcı, bize sunulan talep sonucunda yaptığımız kişisel verilerinizi düzeltme, tamamlama, kaldırma veya işlemeyi sınırlama talebi hakkında bilgilendirilecektir. Bu tür bilgileri yalnızca imkansız olduğunda (örneğin şirket tasfiye edildiğinde) veya orantısız bir şekilde büyük çaba gerektiriyorsa (veriler yıllar önce açıklandı ve alınan girişimlere rağmen alıcıyla iletişim kurmak mümkün değildi)sağlamak zorunda kalmayacağız.

 10. İsteğiniz üzerine, kişisel veri işleminizin düzeltilmesi, kaldırılması veya sınırlandırılması hakkında bilgi verdiğimiz alıcıların yanı sıra bildiremediğimiz alıcılar hakkında sizi bilgilendireceğiz.